پیام مسیح پیام صلح و آشتی می باشد
در خداوند دائماً شاد باشید، و باز می‌گویم شاد باشید! در هر کاری از خود گذشتگی نشان بدهید و ملاحظه دیگران را بکنید. بخاطر داشته باشید که خداوند بزودی باز می‌گردد. برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید. اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا بسر برید، و دلی پاک و زندگی مقدسی داشته باشید، زیرا تا پاک و مقـدس نباشید، خداوند را نخواهیـد دیـد.
هدایا
offering

وظیفه هر ایماندار است که از کلیسای خود حمایت کند .

عبرانیان فصل ۱۱- ۴ از راه ایمان بود که هابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خدا تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید. خدا با قبول هدیه هابیل، نشان داد که او را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است. و اکنون، با اینکه هزاران سال از دوران هابیل می‌گذرد، اما هنوز هم می‌توانیم درسهای بسیاری از زندگی او درباره ایمان به خدا بیاموزیم.

ملکوت از آن کودکان است

تعالیم و زندگی عیسی مسیح در طول مدتی که در این کره خاکی در میان انسانها زیست کرد حاکی از جایگاه خاص کودکان در قلب اوست. بعنوان کلیسای عیسی مسیح وظیفه خود می‌دانیم که تعالیم او را به کودکان خود بیاموزیم . انجیل متی فصل ۱۹- ۱۴ عیسی فرمود: «بگذارید کودکان نزد من آیند و مانع ایشان نشوید.

 زیرا فقط کسانی که مانند این کودکان باشند، از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد
با تشکر از انجمن کودک ایرانی

تا اطلاع ثانوی جلسات به منظور برنامه ریزی و تغییرات برگزار نمی شود

بانوان ارجمند شما می توانید در این جلسه که توسط بانوان عزیز برگذار می شود در راستای رشد روحانی خود و خانواده شرکت کنید. اول قرنتیان باب ۱۱ - ۱۱ به هر حال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بی نیاز نیست ۱۲- زیرا چنانکه زن از مرد بوجود آمد مرد از زن متولد میشود. نه تنها هردوی آنها بلکه همه چیز متعلق به خداست.
جهت حضور در جلسات نیاز به ثبت نام میباشد درخواستهای خود را از طریق ایمیل کلیسا ارسال نمایید

تا اطلاع ثانوی جلسات به منظور برنامه ریزی و تغییرات برگزار نمی شود

ایمانداران برای رشد روحانی خود و دیگران نیاز به شرکت در جلسات کلیسای دارند. ما در این جلسات شرکت میکنیم تا از کلام خداوند تعلیم بگیریم کـولسیـان فصل ۳- ۱۶ کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگی‌تان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید. مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید.
جهت حضور در جلسات نیاز به ثبت نام میباشد درخواستهای خود را از طریق ایمیل کلیسا ارسال نمایید

پیام خادمین کلیسا

داشتن یک کلیسای مستقل، فکور، آینده نگر با نگاهی راهبردی که حفظ منافع ایمانداران در موارد مختلف را دارد یک نعمت بسیار بزرگ الهی است که می تواند هرایماندار را به داشتن کلیسای مستقل، وکتاب مقدسی برای آینده روشن امیدوار سازد. برای داشتن چنین کلیسای چه باید کرد؟

در این پروسه تک تک ایمانداران وظیفه ای خطیر بر دوش دارند که بایستی آن را به سرمنزل مقصود برسانند. تمام ایمانداران حقیقی و راستین، هم اکنون وظیفه دارند تا پا پیش بگذارند و برای داشتن کلیسای استوار که باید به راستی در خدمت مسیح و مردم باشد اعلام آمادگی نمایند. می دانیم که در این راه پر فراز و نشیب گریزی از فشار ها و سختی های فراوان نیست. اما چاره چیست؟! باید آمد ورسولانه نیز آمد. باید آمد و تا آخر نیز ماند. و با حمایت های خود از کلیسا در راستای کمک به خود و خدمت به خداوند ومردم پر کار و کوشا بود. فراموش نکنیم که ایمانداران راستین. کلیسا خوانده میشوند و کلیسا بدن مسیح. پس بیایید تا دست در دست یکدیگر گذاشته و با اتحاد و یکدلی در راستای حمایت ازیکدیگربرآییم ودر تمامی موارد از کلیسا حمایت کنیم. درود مسیح بر شما ایمانداران راستین. در محبت مسیح

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org